دیدار و‌ عرض تبریک با رئیس جدید پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دیدار و عرض تبریک ریاست دانشگاه و هیئت همراه با جناب آقای دکتر جواد نوری‌ نیا رئیس جدید پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت.
  • در این جلسه بر تعاملات بیشتر دانشگاه آفاق با پارک علم و فناوری استان تاکید شد.
•روابط عمومی دانشگاه آفاق