سامانه پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری


قابل توجه دانشجویان، اساتید محترم   با عنایت به نامه پیوستی در زیر به اطلاع می رساند از ابتدای سال 1400 کلیه درخواست ها و شکایتها فقط از طریق سامانه مذکور قابل دریافت و پیگیری خواهد بود و با توجه به شرایط کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی و منع آمد و شد در ادارات، دفتر مربوطه از پذیرش شکایات بصورت فیزیکی و کاغذی امتناع خواهد نمود و موارد صرفا از طریق همین سامانه می باشد.   آدرس سامانه: http://erp.msrt.ir/hermes.html?param=complain       روابط عمومی دانشگاه آفاق