قابل توجه دانشجویان گرامی


قابل توجه دانشجویان گرامی؛ کلاس های جبرانی جناب آقای دکتر محمدی خواه طبق برنامه فوق برگزارمی‌گردد. دانشجویان محترم لطفا طبق برنامه در کلاس های جبرانی شرکت فرمایید.