معرفی رشته کاردانی پیوسته نقشه برداری

**معرفی رشته کاردانی پیوسته نقشه برداری**

تعریف و هدف:

برنامه کاردانی پیوسته نقشه برداری براساس ضوابط آموزشهای علمی- کاربردی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تدوین گردیده است. هدف از این برنامه تربیت کاردانی است که دانش و مهارت لازم را در زمینه های نقشه برداری، مانند: ماهواره ای، کارتوگرافی، ژئودزی، هیدروگرافی را کسب نماید.

اهمیت و ضرورت:

 امروز علم نقشه برداری به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاریهای عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف لازم را باید تحمل نمود.

با توجه به اینکه در دهه های اخیر، توسعه فراوانی در شاخه های مختلف رشته نقشه برداری بوجود آمده است و همچنین در سرزمین پهناوری مانند ایران که هم به منابه آبی و دریایی وسیع و هم به معادن زیرزمینی فاوانی دسترسی دارد. نیاز شدید به این رشته در کلیه گرایشها بالاخص نقشه برداری عمومی(توپوگرافی) که رشته پایه و اساسی می باشد احساس می گردد.

نقش و توانایی:

 • همکاری در عملیات نقشه برداری از قبیل میرگری و ژالن گذاری، مترکشی، ساختمان و نصب علائم و نشانه ها و علامت دادن
 • مستند سازی اکیپ های نقشه برداری
 • تعیین تجهیزات موردنیاز نقشه برداری
 • اجرای عملیات کارتوگرافی و ترسیم با دست
 • انجام خدمات کارهای مقدماتی هیدروگرافی، ژئودزی، کاداستر و فتوگرامتری
 • نظارت و سرپرستی کارگاههای نقشه برداری
 • استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در نقشه برداری

مشاغل قابل احراز

 • نقشه بردار، مسیر(راه، راه آبی، کانال آب، خطوط لوله های گاز، نفت، آب و مسیرهای انتقال نیرو و امثال آن)
 • کارتوگراف و رسام (روش های معمولی، اسکرایبینگ، اتوماسیون)
 • کاردان مترکشی، ترازیابی، تاکئومتری و نقشه برداریهای ساده
 • کاردان نقشه بردار مناطق محدود
 • کاردان دستگاههای فتوگرامتری (آنالوگ، دیجیتال و …) و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
 • کاردان خدمات کارهای هیدروگرافی، عمق یابی، اقیانوس شناسی و دستگاههای الکترونیکی مربوطه
 • کاردان خدمات ژئودزی (کلاسیک، فیزیکال، ماهواره ای و …)

دوره کاردانی پیوسته نقشه برداری
دروس عمومی 11 واحد
دروس پایه 9 واحد
دروس اصلی 13 واحد
دروس تخصصی 39 واحد
تعداد کل واحدها 72 واحد