همایش بازاریابی و مدیریت بازار برگزار شد


همایش بازاریابی و مدیریت بازار با حضور ارزشمند دکتر سعید رضابیگی فعال در زمینه اقتصادی، بانکدار و مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی برگزار شد.

 

با حضور ارزشمند دکتر سعید رضابیگی فعال در زمینه اقتصادی، بانکدار و مدرس دانشگاه، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، با محوریت : مفهوم بازار و بازاریابی ، انواع بازار، چرخه عمر محصول،آمیخته ی بازار،به همت انجمن علمی مدیریت و امور مالی دانشگاه آفاق با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار شد.