هیأت رئیسه

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب است از رئیس و معاونان دانشگاه، معاونان به تناسب حجم کار و گستردگی دانشگاه تعیین می شوند و تعداد آن ها حداکثر 7 نفر خواهد بود، بعضی از معاونت ها را می­توان در هم ادغام کرد.

اهم وظایف واختیارات هیأت رئیسه دانشگاه:

  • فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادرشده ازسوی وزارت؛
  • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امناء از طریق رئیس دانشگاه؛
  • بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت برعملکرد واحدهای دانشگاه؛
  • فراهم کردن زمینه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای وابسته؛
  • ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های مختلف معاونت ها؛
  • بررسی آیین نامه های اداری ومالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها، طرح ها و برنامه هایی که باید در دستورکار هیأت امناء قرارگیرد؛
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیات امناء از طریق رئیس دانشگاه؛

پروفسور رسول پیرمحمدی

دکتر حجت قلی زاده

دکتر پریناز اسکندریان

دکتر بیتا دهقان

دکتر فرهاد عبد زاده

دکتر عباس مکرم

دکتر صادق محمدی خواه

مدیر حراست