کانال اساتید دانشکده انسانی در پیام رسان سروش

نام و نام خانوادگی لینک گروه
آقای سیامک الهوردی زاده ورود به کانال
آقای شاهین شیرینی ورود به کانال
خانم سوسن محبی حیدرلو ورود به کانال
دکتر پرویز پیری ورود به کانال
دکتر مهدی میرزائی نظام آباد ورود به کانال
دکتر رضا محمدپور ورود به کانال
دکتر ایرج مولایی ورود به کانال
دکتر اکبر زواری رضایی ورود به کانال
آقای صیاد پورولی علیار ورود به کانال
آقای فرجاد بخشور ورود به کانال
دکتر علی آشتاب ورود به کانال
دکتر وحید کفیلی ورود به کانال
دکتر حسن ملکی ورود به کانال
آقای بهروز جم ورود به کانال
دکتر کریم سعید شعبانلو ورود به کانال
دکتر حامد خضرلو ورود به کانال
دکتر مهدی قاصد ورود به کانال
خانم مریم نجاتی ورود به کانال
دکتر رحمان مهدی نژاد قوشچی ورود به کانال
دکتر منصور حسن پور ورود به کانال
خانم مرضیه طناز حسن پور ورود به کانال
آقای میر رسول سیدی ورود به کانال
دکتر علیرضا حسین پور ورود به کانال
آقای امیر علی موسی زاده ورود به کانال
خانم فریناز طبیب زاده ورود به کانال
خانم مهری آیرملو ورود به کانال
آقای  ابراهیم عزیزی ورود به کانال
خانم سپیده زال ورود به کانال
خانم آسیه حسین زاده ورود به کانال
دکتر سجاد قاسمی ورود به کانال
آقای هیمن خضری آذر ورود به کانال
آقای ناصر غفارزاده ورود به کانال
خانم مهنام یوسفی ورود به کانال
خانم قاضی پور ورود به کانال
آقای دکتر فزون مهر ورود به کانال
آقای علی داوطلب ورود به کانال
دکتر محمد حسن جوادی ورود به کانال
دکتر حامد رحمانی ورود به کانال
آقای علی عمرانی ورود به کانال
آقای جعفر ستاره چشم ورود به کانال
دکتر حسین جوادی ورود به کانال
دکتر ارحام هاشم پور ورود به کانال
خانم سمیه بخشی ورود به کانال
آقای امیر مهمان نواز ورود به کانال
دکتر رضا فکرت ورود به کانال
آقای رضا ابراهیمی اغ اسمعیلی ورود به کانال
آقای علی مرادی ورود به کانال
آقای فرشید یونسی ورود به کانال
آقای محمود سید تهرانی ورود به کانال
دکتر علی زبردست ورود به کانال
آقای محمد جاهدی ورود به کانال
آقای جواد طالبی حبشی ورود به کانال
آقای رحیم رنجبر ورود به کانال
آقای ناصر بهلولی ورود به کانال
آقای جواد باجلانی ورود به کانال
دکتر محمد سلیمانی ورود به کانال
آقای تورج ارجمندی اکرم ورود به کانال
آقای فرهنگ صحابی ورود به کانال
دکتر رامین بشیر خداپرستی ورود به کانال
آقای کامران سرهنگی ورود به کانال
دکتر توحید کاظمی ورود به کانال
آقای حسن نعلبندی ورود به کانال
آقای سالار فریدپور ورود به کانال
آقای آرمین ارسلانی ورود به کانال
آقای اشکان مدبران ورود به کانال
دکتر صادق محمدی خواه ورود به کانال
آقای حجت ا… سمائی ورود به کانال
آقای سید محسن رضوی ورود به کانال
آقای علی زمان زاده ورود به کانال
خانم لیلا صمدی ورود به کانال
خانم مهسا حسن زاده ورود به کانال
خانم نسیم موثقی ورود به کانال
دکتر رضا نوین ورود به کانال
دکتر مهدی جعفری ورود به کانال
آقای هاوری حداد ورود به کانال
دکتر رقیه کاظم زاده ورود به کانال
آقای فرهاد عبدزاده ورود به کانال
دکتر مریم باباپور ورود به کانال
خانم نگار احمدی ورود به کانال
خانم سونیا حسن دایی ورود به کانال
آقای حمزه علی شکوهی ورود به کانال
آقای نوری(تربیت بدنی1) ورود به کانال
دکتر هیرو عیسوی ورود به کانال
دکتر یحیی ابراهیم زاده ورود به کانال
آقای هدایت زاده ورود به کانال
خانم الناز حسین زاده ورود به کانال
دکتر ماهرخ لطف الهی ورود به کانال
آقای علی شیخلو ورود به کانال
خانم لیلا سلیمانی ورود به کانال
آقای علی صفری ورود به کانال
دکتر رضا شکرزاده ورود به کانال
دکتر صالح نوری ورود به کانال
دکتر رضا نیکخواه سرنقی ورود به کانال
دکتر اشرافیان ورود به کانال
خانم راضیه نوروزبخش ورود به کانال
آقای میلاد عابدی ورود به کانال
خانم غلامی ورود به کانال
آقای سید محسن رضوی ورود به کانال
دکتر نوشین هوشیار قهرمانلو ورود به کانال
خانم پریوش راعی گشت ورود به کانال
آقای رضا صادقی ورود به کانال
خانم شبنم مهرور ورود به کانال
آقای کاظم حسینی فر ورود به کانال
آقای ابراهیم قبله ای ورود به کانال
آقای حسن لاهوتی ورود به کانال
آقای حسین اسماعیل زاده ورود به کانال
آقای حمزه علی شکوهی ورود به کانال
آقای علی عظیمی ورود به کانال
خانم کوثر وحیدی ورود به کانال
خانم وحیده کواکبی ورود به کانال
دکتر ابراهیم عزیزی ورود به کانال
خانم ندا طایفه ورود به کانال
خانم صنم ذوالفقاریان ورود به کانال
دکتر حسن نظری ورود به کانال
دکتر موسی پیری ورود به کانال
دکتر مهران سلیمانی ورود به کانال
دکتر عیسی محمدی ورود به کانال
دکتر سپیده صحت ورود به کانال
دکتر بیتا دهقان ورود به کانال
دکتر سیامک جعفرزاده ورود به کانال
دکتر ابوالقاسم ولی زاده ورود به کانال
خانم  سحر چای فروش ورود به کانال
خانم شادی مالک ورود به کانال
خانم سمیرا جودی ورود به کانال
آقای  تورج بهرامی ورود به کانال
آقای فرزاد باهوش ورود به کانال
دکتر سعید حجازی فر ورود به کانال
دکتر مولود رضاپناه ورود به کانال
دکتر محسن امامویردی ورود به کانال
آقای امیر حاصلی ورود به کانال
آقای سعید رضا بیگی ورود به کانال
دکتر بهروز عثمانی ورود به کانال
آقای وحید آقازاده ورود به کانال
آقای حسن حمزه لی ورود به کانال
خانم لیلا بایبوردی ورود به کانال
دکتر فاطمه حق وردی زاده ورود به کانال
آقای رامین صادقی ورود به کانال
خانم ندا اقدسی ورود به کانال
دکتر کامران داوری نیکو ورود به کانال
دکتر سمیه قربانی ورود به کانال
خانم سهیلا صادقی ورود به کانال
دکتر علیرضا آقازاده ورود به کانال
آقای محسن عسکر اوغلی ورود به کانال
آقای احمد امینی ورود به کانال
خانم نیوشا قهرمانی افشار ورود به کانال
دکتر محدثه صفرخانی ورود به کانال
آقای محسن مرادی ورود به کانال
دکتر  مهدی قلی پور خانقاهی ورود به کانال
دکتر حسن پاشاپور ورود به کانال
دکتر حمید سرخوش ورود به کانال
خانم مهین حسن فامیان ورود به کانال
آقای سید جلیل درگاهی ورود به کانال
آقای عسگر دهقانی ورود به کانال
آقای حسن سطوت ورود به کانال
دکتر فرخنده دیسناد ورود به کانال
دکتر سمیه شاه حسینی ورود به کانال
آقای مارودین فرهادیان ورود به کانال
آقای دکتر حبیب ولی زاده دستجرد ورود به کانال
آقای فرهاد حسین پور ورود به کانال
خانم دکتر اختر احمدی ورود به کانال
نام و نام خانوادگی لینک گروه