معرفی رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی

**معرفی رشته الکتروتکنیک- برق صنعتی**

تعریف و هدف:

هدف این برنامه آموزش و تربیت کاردان برق صنعتی با جهت گیری فنی است که در طراحی برنامه علاوه بر مهارت های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است که فارغ التحصیلان علاوه بر داشتن اطلاعات و مهارت های کافی در زمینه علمی، توانائیهای نظری و تفکر طراحی در مشاغل مرتبط را داشته باشد.

ضرورت و اهمیت:

پیشرفت صنعت برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است. تدریجا سیستم های جدید جایگزین سیستم های قدیمی ما می شود و کمبود متخصص در این زمینه قطعا درراه اندازی و نگهداری و کنترل کارخانجات اثر خواهد گذاشت.

و از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی، توسعه و نگهداری تاسیسات الکتریکی روبروست و لذا تربیت نیروی متخصص در سطح کاردان ضروری به نظر می رسد.

نقش و توانائی:

  • توانائی تعمیر و نگهداری قسمت های برق ماشین های صنعتی و شبکه های الکتریکی را داشته باشند.
  • توانایی طراحی و محاسبه مدارهای روشنایی و تاسیسات فرمان الکتریکی در سطح محدود را داشته باشند.
  • توانایی اجرای پروژه های تاسیساتی و راه اندازی ماشین الات را داشته باشند.
  • توانایی سرپرستی تعدادی کارگر برقکار را داشته باشند

مشاغل قابل احراز

  • نقشه کش مدارات برقی
  • سیم کش ساختمان
  • مونتاژ کار تابلوهای توزیع و فرمان الکتریکی
  • تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
  • تعمیر و نگهداری تابلوهای فرمان
  • سیم پیچ ماشین های الکتریکی و … .
دوره کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی
دروس عمومی 11 واحد
دروس پایه 7 واحد
دروس اصلی 26 واحد
دروس تخصصی 23 واحد
دروس انتخابی 4 واحد
تعداد کل واحدها 71واحد