×


دسته منو: دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

کانال اساتید دانشکده انسانی در پیام رسان سروش
نام و نام خانوادگی لینک گروه آقاي سيامک الهوردي زاده ورود به کانال آقاي شاهين شيريني ورود به کانال خانم سوسن محبي حيدرلو ورود به کانال دکتر پرويز پيري ورود به کانال دکتر مهدي ميرزائي نظام آباد ورود به کانال دکتر رضا محمدپور ورود به کانال دکتر ايرج مولايي ورود به کانال دکتر اکبر زواري رضايي ورود به کانال آقاي صياد پورولي عليار ورود به کانال آقاي فرجاد بخشور ورود به کانال دکتر علي آشتاب...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

فقه و حقوق
فقه و حقوق مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مقطع کارشناسی ارشد کاردانی ناپیوسته علوم قضایی کارشناسی حقوق

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

روانشناسی،علوم تربیتی،راهنمایی و مشاوره،مدیریت آموزشی
چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته روانشناسی چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته علوم تربیتی چارت 8 ترمی کارشناسی پیوسته راهنمایی و مشاوره چارت 4 ترمی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی چارت 4 ترمی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی کارشناسی پیوسته مدد کاری اجتماعی

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

مدیریت و امور مالی
مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ناپیوسته امور اداری مقطع کاردانی مدیریت دولتی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی مالی و مدیریت ریسک مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی پیوسته مدیریت کسب وکار

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

چارت حسابداری
حسابداری مقطع کارشناسی ارشد حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته ورودی 96 به بعد حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته قبل ورودی 96 حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته حسابداری مقطع کاردانی حسابداری مقطع کاردانی ورودی 99 به بعد کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی 1401 گروه حسابداری

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

سرفصل رشته ها
کارشناسي ارشد حسابداری(مصوبه 93/04/01)  الهیات و معارف اسلامی: فقه و مبانی حقوق اسلامی(مصوبه 70/10/01)  حقوق خصوصی (مصوبه 74/02/03)  مهندسی مالی و مدیریت ریسک(مصوبه 91/06/19) مدیریت آموزشی روانشناسی تربیتی مدیریت استراتژیک روانشناسی عمومی کارشناسی پیوسته  حسابداری(مصوبه 81/02/29) حسابداری(مصوبه 96/02/16) مدیریت بازرگانی(مصوبه 93/07/20) روانشناسی(مصوبه 91/12/13) علوم تربیتی(مصوبه 95/04/21) مشاوره(مصوبه 95/12/08) مدیریت دولتی کارشناسي ناپيوسته حسابداری(مصوبه 80/07/01) مدیریت دولتی(مصوبه 87/10/07) مدیریت بازرگانی(مصوبه 84/05/22) کاردانی پیوسته حسابداری(مصوبه 79/10/4) علمی- کاربردی اموراداری(مصوبه 84/04/25) کارداني ناپيوسته حسابداری(مصوبه 66/06/21) علوم قضایی(مصوبه 83/10/12)

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات


انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات


انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

گروه حقوق
**معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی**   اهداف: تربیت و تأمین مربیان و مدرسان متخصص جهت جذب در دوره های کارشناسی و کاردانی دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزش عالی کشور. تربیت قضات و کادرهای متخصص در مسائل حقوق و فقه اسلامی جهت جذب در دادگستری و دیگر نهادهای مشابه براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی. تربیت و تأمین محقق در زمینه مطالعات و تحقیقات اسلامی در رشته های قرآن و حدیث، تاریخ و تمدن اسلامی، حکمت...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

گروه علوم تربیتی و روانشناسی
**معرفی رشته روانشناسی**   تعریف و هدف: روانشناسی علمی است به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل رفتارها و فرایندهای ذهنی انسان به عنوان مخلوقی الهی در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی با استفاده از منابع و روش های تجربی، عقلی و وحیانی می پردازد. هدف کلی: هدف از این دوره، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزه های مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی، روش شناختی، شخصیت، شناختی و فیزیولوژیک با توجه به...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات