×


دسته منو: دانشکده فنی و مهندسی

کانال اساتید دانشکده فنی و مهندسی در پیام رسان سروش
نام و نام خانوادگی لینک گروه دکتر قادر احمدي ورود به کانال مهندس مهدي حاجي بيگي ورود به کانال دکتر ناصر ثبات ثاني ورود به کانال دکتر مظفر عباس زاده ورود به کانال مهندس مجتبي عليزاده ورود به کانال مهندس ابراهيم ثمين شريفي ورود به کانال مهندس عادل فتاحي ورود به کانال مهندس ليدا امين آذر ورود به کانال مهندس بهمن فتاحي ورود به کانال مهندس عبدالرضا فتح اله زاده عطار ورود به کانال مهندس...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

معماری و شهرسازی
مهندسی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته نقشه کشی معماری مقطع کاردانی پیوسته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد (ورودی های 1401 و بعد از آن) مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی های 1401 و بعد از آن) مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی های قبل از 1401 )

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

عمران و نقشه برداری
ساختمان-کارهای عمومی ساختمان مقطع کاردانی مکانیک خودرو مقطع کاردانی نقشه برداری مقطع کاردانی مهندسی اجرایی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته نقشه برداری مقطع کارشناسی ناپیوسته گروه عمران و شهرسازی

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

برق و الکترونیک
الکتروتکنیک برق صنعتی مقطع کاردانی پیوسته الکترونیک- الکترونیک عمومی مقطع کاردانی پیوسته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی پیوسته برق قدرت مقطع کارشناسی ناپیوسته گروه برق قدرت و مهندسی پزشکی

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

کامپیوتر و IT
کامپیوتر- نرم افزار مقطع کاردانی کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر- نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- مقطع کارشناسی پیوسته گروه کامپیوتر

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

سرفصل رشته های دانشکده فنی و مهندسی
کارشناسي ارشد مهندسي معماری(مصوبه 92/12/18) مهندسي کامپیوتر (مصوبه 92/04/16) کارشناسي مهندسي معماری(مصوبه 95/10/06) مهندسی عمران(مصوبه 88/02/26) مهندسي پزشکی(مصوبه 95/02/05) مهندسي کامپیوتر(مصوبه 96/09/26) کارشناسي ناپيوسته معماری(مصوبه 79/07/10) علمی-کاربردی مهندسی  نرم افزار کامپیوتر(مصوبه 86/04/30)  مهندسی نقشه برداری(مصوبه 81/02/29) مهندسي اجرایی عمران(مصوبه 90/06/19) مهندسی تکنولوژی برق- قدرت(مصوبه 87/04/08) کارداني پيوسته علمی-کاربردی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر(مصوبه 84/03/28) نقشه برداری(مصوبه 80/07/01) علمی-کاربردی نقشه کشی معماری- معماری(مصوبه 84/03/28) علمی- کاربردی الکتروتکنیک- برق صنعتی(مصوبه 83/10/12) علمی- کاربردی الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی(مصوبه 83/10/12) علمی-...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات


انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

معرفی رشته کاردانی کامپیوتر
**معرفی رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر- نرم افزار** تعریف و هدف: هدف از این برنامه تربیت کاردان فنی در رشته نرم افزار کامپیوتر است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و عملی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با توانائیها و مهارتهای علمی و عملی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا در طراحی برنامه...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
**معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ** تعریف و هدف: دوره آموزشی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر که در راستای آموزشهای علمی- کاربردی بلند مدت تدوین گردیده است فراگیرانی را تربیت میکند که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارتهای عملی بتوانند مشکلات موجود درخصوص به کارگیری و بهره برداری مناسب از فن آوری رایانه را در حوزه های مختلف کاری، با تصدی مشاغل و مسئولیتهای مرتبط مرتفع سازند. ضرورت...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات

معرفی رشته کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
1- هدف برنامه  هدف برنامه دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر تربیت دانشجویانی است که توانایی حل مسائل مهندسی کامپیوتر شامل تحلیل، طراحی و ساخت سامانه های کامپیوتری است. این برنامه دانشجویان را برای کارآفرینی، کار در صنعت و تحصیلات تکمیلی آماده می‎کند. 2-  قابلیت‏های دانش آموختگان انتظار می‏رود دانشجویان بعد از گذراندن این دوره دارای قابلیت‏ها و توانایی‏های زیر باشند: 1- تحلیل، طراحی، پیاده‏سازی و توسعه سیستم‎های کامپیوتری 2-  درک، فرموله کردن و حل مسائل 3-  به کارگیری دانش...

انتشار : فروردین ۱۲, ۱۴۰۳ ,یکشنبه / توسط : کارشناس فناوری اطلاعات