آغاز انتخاب واحد ترم دوم سال 1400


قابل توجه دانشجویان محترم   انتخاب واحد ترم دوم سال 1400 (1402) از روز پنج شنبه مورخ 1400/11/14 آغاز خواهد شد. دانشجویان گرامی میتوانند جهت انتخاب واحد از سامانه مدیریت آموزشی دانشجویان(سما دانشجویی) بصورت الکترونیکی اقدام نمایند.   https://sama.afagh.ac.ir