ارائه خدمات به صورت غیرحضوری


اطلاعیه به اطلاع دانشجویان و مراجعه کنندگان گرامی می رساند با توجه به شرایط حاد ناشی از شیوع بیماری کرونا و تداوم ارائه خدمات به صورت غیرحضوری خواهشمنداست از شماره تلفن های درج شده در سایت دانشگاه جهت ارتباط با کارشناسان استفاده کنید.لازم بذکر است در صورت عدم پاسخ یا عدم حصول نتیجه مراتب را به مرکز پیام موسسه به شماره ( ۰۹۱۴۲۷۵۹۷۸۸ ) با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعلام نمایید. روابط عمومی دانشگاه آفاق