اسامی دانشجویانی که برای تمدید سنوات معافیت تحصیلی اقدام نکرده اند


قابل توجه دانشجویانی که اسامی آنها در این اطلاعیه درج شده است: به اطلاع این دسته از دانشجویان می رساند لازم است هر چه سریع تر تا مورخه 20 خرداد 1400، جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود به آقای گل صنم لو(ساختمان اداری دانشگاه) مراجعه نمایید بدیهی است با توجه به اطلاع رسانی ها و تماس های مکرر، در صورت عدم اقدام دانشجویان،عواقب و مسئولیت آن بر عهده خود دانشجو خواهد بود.