اطلاعیه آموزشی انتخاب واحد ترم‌ پاییز دانشگاه آفاق


اطلاعیه آموزشی انتخاب واحد ترم‌ پاییز دانشگاه آفاق دانشجویان عزیز می توانند جهت انتخاب واحد ترم 1-1401 از تاریخ 1401/6/15 الی 1401/6/26 به سایت آموزشی سما به آدرس زیر مراجعه فرمایند sama.afagh.ac.ir
  • دانلود راهنمای انتخاب واحد:
b2n.ir/entekhab1   لطفا جهت انتخاب دروس ترم جدید بر اساس چارت رشته تحصیلی تان بر اساس تقسیم بندی زیر اقدام نمایید.  

ورودیهای مهرماه 1401 و بهمن ماه 1400  :                  دروس ترم اول چارت

  ورودیهای مهرماه 1400 و بهمن ماه 1399:                   دروس ترم سوم چارت  

ورودیهای مهرماه 1399 و بهمن ماه 1398:                 دروس ترم پنجم چارت

 

ورودیهای مهرماه 1398 و بهمن ماه 1397:                 دروس ترم هفتم چارت

  ورودیهای ماقبل 1398:                                                           کلیه دروس ارائه شده ترم 1 و 3و5و  7  

برنامه دروس ارائه شده ترم 1401 بر اساس چارت تحصیلی رشته ها

دانشکده اقتصاد و علوم انسانی دانشکده فنی و مهندسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
گروه - حسابداری گروه - معماری و شهرسازی گروه - علوم و صنایع غذایی
گروه - مدیریت و امور مالی گروه - عمران و نقشه برداری گروه - گیاهپزشکی و فراورده های آن
گروه - روانشناسی  و علوم تربیتی* گروه - برق و الکترونیک گروه - مهندسی پزشکی و میکروبیولوژی
گروه - فقه و حقوق گروه - کامپیوتر و IT
*       صرفا در رشته های کارشناسی پیوسته روانشناسی و علوم تربیتی : ورودی های بهمن می توانند از دروس ترم 2 و 4 و 6 و8  دروس خود را انتخاب نمایند.     • روابط عمومی دانشگاه آفاق