اطلاعیه دانشجویان دارای مشکل نظام وظیفه


با عنایت به تماس های مکرر و اطلاع رسانی های گذشته، بدینوسیله به اطلاع این دانشجویان می رساند، لازم است حداکثر تا مورخه 30 آبان 1401، جهت روشن شدن وضعیت نظام وظیفه خود به مسئول نظام وظیفه (آقای گل صنم لو) مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه، مسئولیت کلیه عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.