اطلاعیه مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور


مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های ووشو، کاراته،اسکواش، فوتبال  و بستکبال طبق ایین نامه های الصاقی برگزار خواهد گردید لازم به ذکر می باشد که دستورالعمل های برگزاری مسابقات به انضمام فیلم های آموزش در سایت اداره کل تربیت بدنی و سامانه ستاو به آدرس https://setav.ir موجود می باشد آخرین مهلت تا 1400/02/19 می باشد علاقمندان می توانند به امور دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت نام های اولیه در ارتباط باشند. معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آفاق