اعلام نتایج اولین مرحله مسابقه ملی کارآفرینی موسسه آموزش عالی آفاق


نتایج اولین مرحله مسابقه ملی کارآفرینی موسسه آموزش عالی آفاق اعلام شد. به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی آفاق: نتایج اولین مرحله مسابقه ملی کارآفرینی موسسه آموزش عالی آفاق اعلام شد. در این مسابقه بیش از 70 نفر در قالب 40 طرح از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر کشور شرکت کرده بودند که با ارزیابی هیات داوران، 15 طرح منتخب به مرحله دوم راه یافتند. نفرات راه یافته به مرحله دوم تا یک هفته فرصت دارند نسبت به تکمیل طرح‌های خود اقدام نمایند. در پایان ارزیابی مرحله دوم، اختتامیه مسابقه برگزار شده و به سه طرح منتخب جوایز ویژه‌ای تقدیم خواهد شد. روابط عمومی دانشگاه