افتخاری دیگر برای دانشگاه آفاق ارومیه


کسب دو مدال نقره و برنز در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های استان آذربایجان غربی در رشته‌های بادی بیلدینگ و فیزیک کلاسیک توسط جناب آقای مجتبی محمدی
  • این موفقیت ارزشمند را به دانشجوی عزیز دانشگاه آفاق تبریک عرض می نماییم.
• روابط عمومی دانشگاه آفاق