امتحانات پایان ترم 14012


سامانه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم فعال شد

 

اطلاعیه #کارت_ورود_به_جلسه_امتحانات_پایان ترم دانشجوی گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، از مورخه 1402/02/25 ساعت 8 صبح پس از ورود به سامانه سما به آدرس http://sama.afagh.ac.i 1- ابتدا نسبت به تکمیل ارزشیابی اساتید(راهنمای مراحل ارزشیابی اساتید در وبسایت دانشگاه موجود است) اقدام نمائید 2-کارت ورود به جلسه اقدام به پرینت نمائید. ( اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات از 25 اردیبهشت 1402 فعال می باشد) بدیهی است براساس آیین نامه های برگزاری امتحانات، شرکت در امتحان فقط با داشتن کارت ورود به جلسه آزمون امکان پذیر می باشد. همچنین لازم به ذکر است جهت سهولت در دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، بهتر است قبل از شروع ایام امتحانات اقدام به دریافت کارت نمائیدو روز امتحان زمان مناسبی برای این کار نیست و ممکن است به دلیل ترافیک سایت و ازدحام جمعیت موفق به دریافت کارت نشوید.