انتشارات

لیست کتب  آفاق چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه آفاق
جهت دریافت کتاب به لینک های مربوطه مراجعه فرمایید

  1. آشنایی و مقابله با جنگ ترکیبی
   لینک خرید و دانلود
  2. مدیریت تعارض و بدبینی سازمانی
   لینک خرید و دانلود
  3. مدیریت با تئوری بازی
   لینک خرید و دانلود
  4. حکمرانی و مدیریت تعاونی ها
   لینک خرید و دانلود
  5. ادبیات چیست
   لینک خرید و دانلود
  1. جنگ شناختی
   لینک خرید و دانلود
  1. تولید پروتئین آب پنیر، شیمی، کارایی و کاربردها
   لینک خرید و دانلود
  1. نقش جوانان در انقلاب اسلامی و گام دوم بعد از پیروزی
   لینک خرید و دانلود