انجمن دانش آموختگان

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آفاق با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان با یکدیگر و آشنائی و بهره گیری موثرتر از امکانات و تجربیات علمی – فرهنگی اعضاء تشکیل شد. کانون فارغ التحصیلان تشکیلاتی است غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی که برای گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان فارغ التحصیلان تلاش خواهد نمود. حیطه فعالیت های کانون فارغ التحصیلان تنها اختصاص به فارغ التحصیلان دانشگاه نداشته و کلیه دانشجویان محترم دانشگاه در طول دوران تحصیل خود نیز می توانند از خدمات ارائه شده و فعالیتهای کانون در زمینه های مختلف بهره مند شوند. ضمناً دانش آموختگان می توانند با تکمیل (دانلود: فرم عضویت) در کانون فارغ التحصیلان دانشگاه و تحویل آن به امور دانشجویی فرهنگی و یا ارسال آن به پست الکترونیکی farhanghi@afagh.ac.ir از خدمات کانون بهره مند می شوند.

از جمله مهمترین اهداف این کانون عبارتند از:
استفاده از استعداد ها، توان، تجربه و تخصص دانش آموختگان

 1. ایجاد ارتباط علمی بین اعضاء و ایجاد زمینه ارتقاء علمی و تکمیل دانش و تجربه تخصصی اعضاء
 2. ایجاد کتابخانه، سایت علمی، برگزاری همایش های آموزشی، فرهنگی و …. از دیگر فعالیتهایی است این کانون می تواند به آنها مبادرت نموده و از طریق آنها به ایجاد زمینه های رشد و بهره مندی اعضاء کمک نماید.
 3. ایجاد ارتباط و تعامل سازنده بین همکاران شاغل در عرصه های مختلف علمی و اجرایی کشور.
 4. حضور موثر اعضاء ( دانش آموختگان ) در عرصه های فرهنگی جامعه علی الخصوص جامعه دانشگاهی
 5. ایجاد زمینه مناسب جهت توسعه، تعمیق و تعالی ارتباطات فرهنگی با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
 6. معرفی اعضا کانون جهت استفاده از تسهیلات مختلفی که از طریق دستگاهها و یا نهادهای مختلف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
 7. ارتباط و همکاری با واحدهای تولیدی – صنعتی ، نهادهای دولتی و غیره.
 8. انجام پروژه های مشترک علمی ، فنی و تحقیقاتی بین دانشگاه و بخش های اجرائی کشور.
 9. کمک در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخشهای مناسب علمی، صنعتی و اجرائی کشور و در واقع مساعدت در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان در مراکز مناسب.
 10. تلاش برای تحکیم روابط بین فارغ التحصیلان و حتی الامکان مرتفع ساختن مشکلات آنان از طریق ایجاد باشگاه، فعالیتهای ورزشی، تشکیل اردو و گردهمائی و مانند آن.
 11.  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه: تحصیلی ، علمی ، پژوهشی و شغلی.