اهداف انجمن

انجمن‏های علمی دانشجویی به عنوان نهادی علمی امکان فعالیت جمعی دانشجویان علاقمند و داوطلب مشارکت در این فعالیت‏ها را در زمینه‏های گوناگون علمی با همراهی اساتید فراهم می‏سازد و به عنوان نهادی که عهده‏دار پویایی و شکوفایی استعدادها و پدیدآورنده و تقویت‏کننده روحیه پویایی علمی و در نهایت توسعه علم که همان رسالت دانشگاه می‏باشد عمل می‏نماید و در مسیر دستیابی به اهداف مشخص که مهم‏ترین آن ایجاد روحیه خودباوری و موفقیت اعضا فعال می‏باشد، حرکت می‏نماید. همچنین با هدف ایجاد نشاط علمی و تقویت آن در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت‏های جمعی و خود‏جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد در جهت بالندگی علمی و فرهنگی تشکیل شده است و قصد آن از انجام این فعالیت‏ها، کمک به دانشجویان جهت ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و نقش آفرینی مؤثر در زمینه تحصیلی در آینده می‏‏باشد.

همچنین عرصه فعالیت‏های جمعی، تقویت نشاط علمی، پژوهشی و روحیه تعامل است. دانشجویان فعال در انجمن‏های علمی‏ـ‏دانشجویی ضمن آشنایی با فراز و فرود، نحوه ارتباط با سازمان‏ها، صنایع، جامعه، ادارات و با تقویت بنیه‏ی علمی خود با سرمایه‏ی مهارتی و تجربه بیشتری  وارد میدان خواهند شد.

اهداف تشکیل انجمنهای علمی :

 1. ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان و بکارگیری خلاقیت جهت کارآفرینی در زمینه رشته تحصیلی خود
 2. تحریک انگیزه و پرورش مهارت‏های دانشجویان
 3. نهادینه ساختن فعالیت‎های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان
 4. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان
 5. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
 6. بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی و بخش صنعت
 7. ایجاد شرایط مناسب برای درک دانشجویان از بازار کار واقعی
 8. انجام فعالیت‏های پژوهشی جهت ارائه راهکارهای مناسب در رفع تنگناها و محدودیت‏ها
 9. اشاعه‏ی فرهنگ صحیح تعاملات علمی در میان دانشجویان
 10. پرورش روحیه‏ی مسئولیت‏ پذیری و مشارکت در فعالیت‏های علمی، فرهنگی و اجتماعی
 11. تقویت روحیه مشارکت و همکاری در فعالیت‏های گروهی