بازدید از دانشگاه های غیردولتی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، اعضای هیئت رئیسه و ریاست محترم دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه از دانشگاه های غیردولتی سوره و خاتم تهران بازدید نمودند. در این بازدید، مقرر گردید تفاهم‌نامه هایی در راستای توسعه ارتباطات همکاری های مشترک در زمینه های: پذیرش مشترک دانشجوی خارجی - اجرای مشترک دوره های مهارتی داخلی و بین المللی - استفاده از پتانسیل اساتید مجرب و متخصص دو طرف در قالب طرح تعاون - اجرای مشترک رشته ها و دوره های هنری و رسانه‌ای - تولید محتوای مشترک ویژه دوره های مهارتی و پودمانی نیز؛ عقد گردیده و زمینه های توسعه هرچه بیشتر با تلاش طرفین قرارداد صورت پذیرد. روابط عمومی دانشگاه آفاق