بازدید اعضا و هیئت رییسه دانشگاه آفاق از مرکز پیشگامان امید


در جریان این بازدید دکتر مهران سلیمانی مسئول مرکز پیشگامان امید توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های انجام شده در این مرکز ارائه کردند.

 

در طی این بازدید زمینه های مشترک قابل همکاری مورد توجه و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جهت توسعه همکاری‌های مشترک دانشگاه و مرکز پیشگامان امید فعالیت‌هایی در این خصوص صورت گیرد. از جناب آقای دکتر مهران سلیمانی عزیز نهایتا تشکر و قدردانی را داریم، با آرزوی موفقیت برای شما و مجموعه با ارزش پیشگامان امید.