بازدید علمی از شرکت شهرک های صنعتی


انجمن علمی میدیریت و امور مالی برگزار می کند:
” بازدید علمی از شرکت شهرک های صنعتی”

هزینه ثبت نام: 50 هزار تومان
زمان: دوشنبه 21 خرداد ساعت 9
مکان: خیابان مافی دانشکده کشاورزی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با شماره 09336676641 تماس حاصل فرمایید.