برنامه حضور مرکز مشاوره

برنامه جلسات مشاوره روانشناسی، تحصیلی و خانوادگی

خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی مرکز مشاوره دانشگاه آفاق

ارایه خدمات مشاوره حضوری(از ١٧ خردادماه)  تلفنی و آنلاین (همچنان ادامه دار می باشد).

دکتر شعبانلو:

(متخصص در زمینه خانواده درمانی، مشاوره تربیتی و تحصیلی)

مشاوره آنلاین و تلفنی

Tel:  09300591643

Telegram:@dr_ka_sa_sha

مشاوره حضوری :

سه شنبه ها ١٣:١۵ الی ١١:١۵ و پنج شنبه ها :١٣:٣٠ الی ٩:٣٠

دکتر حسن پور:

(متخصص در زمینه: زوج درمانی، خانواده درمانی ، اضطراب و استرس  )

مشاوره آنلاین و تلفنی

Tel:  09144407530

Telegram:@hspt7

مشاوره حضوری:

شنبه ها١۴:٠٠ الی ١٢:٠٠ و یکشنبه ها ١۴:٠٠الی ١٢:٠٠

دکتر آیرملو :

(متخصص در زمینه: اختلالات افسردگی ،وسواس عمیق شخصیتی ،اضطراب )

مشاوره آنلاین و تلفنی

Tel: 09019878931

Telegram:@dr_ayremlou

 مشاوره حضوری چهارشنبه ها ١۴:٠٠ الی ٩:٠٠

دکتر مهدی نژاد:

(متخصص در زمینه: مشاوره خانواده ، شغلی ، تحصیلی)

مشاوره آنلاین و تلفنی :

Tel: 09143432148

Telegram:@drmehdinezhad136

مشاوره حضوری :دوشنبه ها ١١:٣٠ الی٠٩:٣٠