برگزاری آزمون TOLIMO در دانشگاه آفاق


آزمون تولیمو یک آزمون کامپیوتری برای سنجش مهارت زبان انگلیسی نام این آزمون مخفف عبارت Test Of Language by the Iranian Measurement Organizations) TOLIMO) است. دانشگاه افاق یکی از برگزار کننده های اصلی این آزمون میباشد '