برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آفاق


⭕️  قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کارگاه پروپوزال نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد زمان: آبان و آذرماه مدرس: دکتر عبدزاده ⭐️⭐️ حضور دانشجویان ارشد برای شرکت در این کارگاه الزامی است   روابط عمومی دانشگاه آفاق