تذکرات مهم ایام انتخاب واحد دانشگاه آفاق ارومیه


تذكرات مهم:   1- دانشجویان گرامی با شماره دانشجویی و کلمه عبور خود وارد سامانه سما خواهند شد.   تذکر:در صورت وجود مشکل در ورود به سامانه یا انتخاب واحد می توانند مورد خود را از مدیریت درخواست و مشکلات آموزشی در میان بگذارند.   ۲- دانشجویانی که بنا به دلایل مختلف (پیش نیاز، هم نیاز، سیستمی و تفکیک و...) در بازه زمانی تعیین شده در انتخاب واحد امکان انتخاب واحد نداشته باشند، می توانند از طریق درخواست های دانشجوی در سامانه سما با استفاده از «درخواست اعلام عدم امکان انتخاب درس در نیمسال 14011» درخواست و مشکل خود را به آموزش دانشکده اعلام نمایند( از مراجعه حضوری خودداری فرمایید).   ۳- انتخاب واحد دانشجویان سنوات گذشته در مقطع کارشناسی، از نیمسال 11 و بعد از آن از طریق درخواست به کمسیون موارد خاص در سامانه سجاد امکان پذیر خواهد بود.   ۴- انتخاب واحد دانشجویان سنوات گذشته در مقطع کارشناسی ارشد، برای نیمسال های 7 و بعد از آن با درخواست به کمسیون موارد خاص در سامانه سجاد امکان پذیر خواهد بود.   ۵- دانشجويان بعد از اتمام زمان انتخاب واحد، تنها مجاز به حذف 2 درس از واحدهای انتخاب شده و اخذ 2 درس جديد خواهند بود و تاريخ های انتخاب واحد و حذف و اضافه قابل تمديد نخواهد بود.   6- انتخاب واحد دروس پایان نامه الزامی است.       روابط عمومی دانشگاه آفاق