تغییر ساعت اداری دانشگاه


قابل توجه اساتید، دانشجویان و مراجعین محترم به استحضار میرساند ساعت کاری دانشگاه از ساعت ۷:۴۵ الی ۱۴:۳۰ می باشد. با تشکر روابط عمومی دانشگاه