تقدیر از پرسنل حوزه مالی دانشگاه آفاق


در این جلسه هیئت رییسه دانشگاه، خانم دکتر دهقان معاون مالی-اداری دانشگاه و سایر مدیران ارشد و کارکنان حوزه مالی حضور داشتند.

 

در این جلسه هیئت رییسه دانشگاه، خانم دکتر دهقان معاون مالی-اداری دانشگاه و سایر مدیران ارشد و کارکنان حوزه مالی حضور داشتند. بر اساس این گزارش دکتر قلیزاده ضمن تبریک و تشکر از پرسنل مالی دانشگاه اظهار امیدواری کرد و استفاده از ظرفیت های نیروهای مالی دانشگاه با کمک نرم افزارهای نوین مالی را، گام موثری در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه و کمک به دانشجویان عزیز دانست. در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از زحمات کارکنان حوزه مالی دانشگاه قدردانی شد.