جلسه دفاع از پایان‌نامه آرام محمدی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/26 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
بررسي وجود حباب عقلايي در بازار ارز ايران با تاكيد بر متعيرهاي بنيادي نرخ ارز
اساتید راهنما:
استاد راهنماي محترم آقاي دكتر احمد عزتي
ندارد
اساتید مشاور:
سركار خانم دكتر سارا معصوم زاده
اساتید داور:
آقاي  شاهين شيريني
آقاي دكتر رحيم دباغ
نام دانشجو:
آرام محمدي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/26
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی