جلسه دفاع از پایان‌نامه آیلار خداویردی انگنه


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8:00صبح روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/28 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حسابداري
عنوان پایان نامه:
تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین بحران مالی و مدیریت سود
اساتید راهنما:
خانم دکتر بیتا دهقان
خانم دکتر بیتا دهقان
اساتید مشاور:
آقای دکتر اکبر زواری
اساتید داور:
آقاي دكتر مهدي ميرزائي
آقاي دكتر ايرج مولايي
نام دانشجو:
آيلار خداويردي انگنه
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8:00صبح        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/28
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی