جلسه دفاع از پایان‌نامه احمد صیادخانی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/26 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
نقش الگوهای فرزند پروری ،الگوهای ارتباطی خانواده وکارکردهای اجرایی در پیش بینی خلاقیت دانش آموزان مقطع اول متوسطه آموزش وپرورش ناحیه ۲ شهرستان ارومیه
اساتید راهنما:
دكتر مهران سليماني
...
اساتید مشاور:
دكتر كريم سعيد شعبانلو
اساتید داور:
آقاي دكتر  رحمان مهدي نژاد
آقاي دكتر حامد خضرلو
نام دانشجو:
احمد صيادخاني
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/26
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی