جلسه دفاع از پایان‌نامه اسماعیل زراری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/03/31 محل برگزاری: ساختمان دانشكده فني

 

بسمه تعالی     جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق   دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي   رشته     زيست شناسي سلولي و مولکولي عنوان پایان نامه: اساتید راهنما: اساتید مشاور:     اساتید داور: آقاي دكتر محسن نياز خاني خانم دكتر شبنم گلبوي   نام دانشجو: اسماعيل زراري     زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:ساعت: 11 روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/03/31 محل برگزاری: ساختمان دانشكده فني   شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی