جلسه دفاع از پایان‌نامه اصغر سرخوش


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/02 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي خيابان مافي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
ارائه یک روش نوین بر پایه ی الگوریتم بهینه¬سازی چند ¬نظمی و گرگ¬ خاکستری برای حل مسائل بهینه¬سازی پیوسته
اساتید راهنما:
دكتر ساسان  قره پاشا
دكتر ساسان  قره پاشا
اساتید مشاور:
جناب آقاي دكتر پاشايي
اساتید داور:
آقاي دكتر علي محمد زاده
خانم دكتر پريناز اسكندريان
نام دانشجو:
اصغر سرخوش
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/02
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي خيابان مافي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی