جلسه دفاع از پایان‌نامه الهام صدقی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/09/09 محل برگزاری: كلاس 3 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      اقتصاد و علوم انساني رشته     حسابداري عنوان پایان نامه: تاثير سرمايه فكري بر حاكميت شركتي با تعديل گري مسوليت اجتماعي شركت اساتید راهنما: دكتر غلامرضا منصور فر . اساتید مشاور: دكتر سميرا جودي اساتید داور: خانم دكتر بيتا دهقان آقاي دكتر اكبر زواري رضاپي نام دانشجو: الهام صدقي زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 12:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/09/09 محل برگزاری: كلاس 3 دانشكده انساني شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی