جلسه دفاع از پایان‌نامه امین سیروسی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/06/29 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي
رشته     علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي
عنوان پایان نامه:
تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین حاوی عصاره بره موم بر خواص فیزیکو شیمیایی و میکروبی قارچ دکمه ای
اساتید راهنما:
دکتر لاله مهریار
دکتر لاله مهریار
اساتید مشاور:
دکتر شهین زمردی
اساتید داور:
خانم دكتر نساء غيبي
خانم دكتر يگانه عظيمي
نام دانشجو:
امين سيروسي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/06/29
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی