جلسه دفاع از پایان‌نامه ایدا نعمتی تومتری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      فني و مهندسي رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار عنوان پایان نامه: زمانبندي بهينه وظايف در محيط ابري با استفاده از الگوريتم كپك مخاطي بهبود يافته اساتید راهنما: دكتر ساسان قره پاشا - اساتید مشاور: دكتر جواد پاشايي اساتید داور: خانم دكتر پريناز اسكندريان آقاي دكتر علي محمدزاده نام دانشجو: ايدا نعمتي تومتري زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 13:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی