جلسه دفاع از پایان‌نامه بهمن خوش سیرت


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:30 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/30 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
رابطه پردازش بین فردی، جهت گیری زندگی و مشکلات درونی سازی شده با استفاده آسیب زا از فضای مجازی در بین دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول ناحیه 2 شهر ارومیه
اساتید راهنما:
دكتر كريم سعيد شعبانلو
عدم وجود استاد راهنماي دوم
اساتید مشاور:
دكتر رحمان نهدي نژاد
اساتید داور:
آقاي دكتر مهران سليماني
خانم دكتر فريناز طبيب زاده
نام دانشجو:
بهمن خوش سيرت
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:30        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/30
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی