جلسه دفاع از پایان‌نامه حامد قربان نژاد


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12/30 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حسابداري
عنوان پایان نامه:
تأثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی با توجه به نقش میانجی کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دکتر مهدی میرزایی نظام آباد
-
اساتید مشاور:
دکتر اکبر زواری رضایی
اساتید داور:
خانم دكتر بيتا دهقان
آقاي دكتر ايرج مولاپي
نام دانشجو:
حامد قربان نژاد
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12/30        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی