جلسه دفاع از پایان‌نامه حسین قربان پور


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:30 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/12 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حسابداري
عنوان پایان نامه:
تأثیر نوسان جریان نقد عملیاتی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر اثر رقابت در بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دکتر مهدی میرزایی نظام آباد
اساتید مشاور:
دکتر اکبر زواری رضایی
اساتید داور:
آقاي دكتر علي آشتاب
خانم دكتر بيتا دهقان
نام دانشجو:
حسين قربان پور
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:30        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/12
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی