جلسه دفاع از پایان‌نامه حمیده مهاجری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10:40 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

 بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
عملکرد تحصیلی دانش آموزان با استفاده از لایه جدید شبکه های عصبی کانولوشنال
اساتید راهنما:
خانم اسكندريان
.
اساتید مشاور:
آقاي دكتر شعبانلو
اساتید داور:
آقاي دكتر ساسان قره پاشا
آقاي دكتر علي محمد زاده
نام دانشجو:
حميده مهاجري
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10:40        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی