جلسه دفاع از پایان‌نامه حمیرا یوسفی زارآبادی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/07/06 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
نقش کفایت اجتماعی و باورهای شناختی در پیش بینی اختلال سلوک با واسطه گری ذهن آگاهی در دانش اموزان دختر دوره متوسطه دوم
اساتید راهنما:
دكتر مهران سليماني
اساتید مشاور:
دكتر كريم سعيد شعبانلو
اساتید داور:
آقاي دكتر حامد خضرلو
خانم دكترفريناز طبيب زاده
نام دانشجو:
حميرا يوسفي زارآبادي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/07/06
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی