جلسه دفاع از پایان‌نامه رامین حبیب زاده آیدنلو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
تاثير ريسك ورشكستگي بر ريسك سقوط قيمت سهام با تآكيد بر  اثر عدم تقارن اطلاعاتي  در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دكتر مهدي ميرزايي نظام آباد
دكتر مهدي ميرزايي نظام آباد
اساتید مشاور:
دكتر اكبر زواري رضائي
اساتید داور:
خانم دكتر بيتا دهقان
آقاي شاهين شيريني
نام دانشجو:
رامين حبيب زاده آيدنلو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی