جلسه دفاع از پایان‌نامه رامین حبیب زاده آیدنلو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: یکشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
عنوان پایان نامه:
تاثیر ریسک ورشکستگی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تآکید بر  اثر عدم تقارن اطلاعاتی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دکتر مهدی میرزایی نظام آباد
دکتر مهدی میرزایی نظام آباد
اساتید مشاور:
دکتر اکبر زواری رضائی
اساتید داور:
خانم دکتر بیتا دهقان
آقای شاهین شیرینی
نام دانشجو:
رامین حبیب زاده آیدنلو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  یکشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی