جلسه دفاع از پایان‌نامه رامین میرزامحمودی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10 صبح روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/06/29 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان پایان نامه:
احكام شكار در فقه اماميه و قوانين ايران
اساتید راهنما:
دكتر حامد رحماني
دكتر حامد رحماني
اساتید مشاور:
دكتر مهدي قلي پور
اساتید داور:
آقاي دكتر محمد حسن جوادي
آقاي دكتر رضا شكر زاده
نام دانشجو:
رامين ميرزامحمودي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10 صبح        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/06/29
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی