جلسه دفاع از پایان‌نامه رباب عباس نژاد


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/05 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان پایان نامه:
حق آموزش عادلانه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و سند تحول آموزش و پرورش
اساتید راهنما:
آقاي دكتر حامد رحماني
                                                             -
اساتید مشاور:
خانم دكتر ليلا سليماني
اساتید داور:
آقاي دكتر مهدي قلي پور
آقاي دكتر صالح نوري
نام دانشجو:
رباب عباس نژاد
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/05
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی