جلسه دفاع از پایان‌نامه رضا اخوان


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/05/18 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر اثر عدم اطمینان محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دكتر احمد عزتي
اساتید مشاور:
دكتر شاهين شيريني
اساتید داور:
خانم دكتر بيتا دهقان
آقاي دكتر محمد سليماني
نام دانشجو:
رضا اخوان
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/05/18
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی