جلسه دفاع از پایان‌نامه رضا اخوان


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/05/18 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
عنوان پایان نامه:
تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر اثر عدم اطمینان محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دکتر احمد عزتی
اساتید مشاور:
دکتر شاهین شیرینی
اساتید داور:
خانم دکتر بیتا دهقان
آقای دکتر محمد سلیمانی
نام دانشجو:
رضا اخوان
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/05/18
محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی