جلسه دفاع از پایان‌نامه رقیه حقیرمددی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: دوشنبه تاریخ: 1402/06/06 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      شمس تبريزي خوي
رشته     مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
عنوان پایان نامه:
بررسی نقش بازار یابی  شبکه ای در ایجاد اعتماد به خرید اینترنتی در بین مشتریان
اساتید راهنما:
علی زبردست
ندارد
اساتید مشاور:
امیرشهسوار
اساتید داور:
آقاي دكتر حسام الدين هدايت زاده
خانم دكتر فاطمه حق وردي زاده
نام دانشجو:
رقيه حقيرمددي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/06/06
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی