جلسه دفاع از پایان‌نامه زهرا ابراهیمی عسگرابادی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/09/09 محل برگزاری: كلاس 3 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      اقتصاد و علوم انساني رشته     حسابداري عنوان پایان نامه: تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت با تعدیل‌گری چرخه عمر شرکت اساتید راهنما: دکتر غلامرضا منصورفر ... اساتید مشاور: دکتر سمیرا جودی اساتید داور: خانم دكتر بيتا دهقان آقاي دكتر ايرج مولاپي نام دانشجو: زهرا ابراهيمي عسگرابادي زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 12:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/09/09 محل برگزاری: كلاس 3 دانشكده انساني شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی